Follow us on Twitter     and Facebook       Sign up for Email Updates:
 

Grand Re-Opening of the Vietnamese Community Center

The Vietnamese Community of Houston & Vicinities (VNCH) is a non-profit, non-governmental and non-religious humanitarian organization based in Houston, Texas.

VNCH is a non-paid staff and volunteers under section 501(c)3 of the Internal Revenue Services.

The office located at: 7100 Clarewood Dr., Houston, TX 77036

Cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Thành phố Houston

Cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Thành phố Houston và Vùng Phụ Cận là một cơ quan bất vụ lợi (501 (c)(3)) được thành lập từ sau biến cố 30/4/1975 khi có một số người Việt tỵ nạn cộng sản đến cư ngụ nơi đây. Đến nay, Cộng đồng đã trải qua nhiều Hội đồng Đại diện khác nhau với các cựu chủ tịch như Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Nam, Bác Sĩ Trần Văn Tính, Ông Nguyễn Cao Mỹ, Bà Kim Nguyễn, Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Quyết, Ông Đỗ Minh Đức và LS Hoàng Duy Hùng. Nhiệm kỳ mới nhất đươc chính thức bàn giao vào ngày 17 tháng 01 năm 2010, giữa Luật sư Hoàng Duy Hùng (tức Al Hoang) và người Giám đốc Điều hành là ông Phan Như Học, sau khi Ls Hùng đắc cử vào chức vụ Nghị viên thành phố Houston (District F). Dân số của cộng đồng người Việt tại đây ước phỏng chừng (chưa có thống kê chính xác) khoảng 200,000. Phần lớn các cơ sở thương mại của người Việt tập trung dọc trên đường Bellaire và các đường phụ cận mà trung tâm điểm là Siêu Thị Hong Kong 4.

Vào tháng 3 năm 2008 dưới sự lảnh đạo của cụu Chủ tịch Ls Hoàng Duy Hùng, Cộng Đồng đã tậu mãi và khánh thành Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng đầu tiên của người Việt Quốc Gia sau mấy chục năm cư ngụ tại đây. Tổng số tiền mua và sữa chữa là khoảng $750,000. Hiện nay Cộng Đồng còn nợ nhà bank khoảng $395.000, anh Phan Như Học $100,000 và Ls Hùng $70,000. Hàng tháng tiền chi phí của Trung Tâm gồm $2,959 tiền nhà, $1,900 tiền lương nhân viên, và điện nước tất cả lên đến khoảng $6,000. Xin quý đồng hương mỗi người một tay phụ giúp Cộng Đồng về mặt tài chánh để căn nhà Cộng Đồng ngày một lớn mạnh. Tất cả đóng góp đều được ghi nhận và thông báo trên trang nhà Cộng Đồng cũng như trong báo Tiếng Nói Cộng Đồng. Chân thành cảm ơn tất cả quý ân nhân và mạnh thường quân.


This entry was posted in News Room. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.